VÄLKOMMEN TILL

logo_big_white

Din advokatfirma i Varberg och Göteborg

Advokatfirman Sophie Andersson är en humanjuridisk advokatfirma i Varberg och Göteborg.
Advokatfirmans inriktning är brottmål, vårdnad och umgänge
samt tvångsmål såsom LVU, LVM, LRV och LPT.

Min målsättning som advokat är att alltid skapa de bästa förutsättningarna
för dig som klient och se till att dina rättigheter tillvaratas
under hela ärendets gång.

Språk: Svenska, engelska och spanska.

sa

Du har själv rätt att välja vilken advokat som ska företräda dig och
vara ditt juridiska stöd genom den rättsliga processen.
Se till att ta vara på den rättigheten!

ADVOKATFIRMANS VERKSAMHETSOMRÅDEN

BROTTMÅL

– Offentlig försvarare
– Målsägandebiträde
– Särskild företrädare för barn

Du har rätt att ha en försvarare närvarande redan vid det första polisförhöret.
Som målsägandebiträde är jag ditt juridiska stöd såväl innan, under och efter rättegången. Jag hjälper även till med att föra din skadeståndstalan.

LVM, LVU, LPT & LRV

– Offentligt biträde
– Ställföreträdare för barn

Du har rätt till ett offentligt biträde vid det fall du riskerar att utsättas för tvångsåtgärder. Jag förordnas som offentligt biträde i tvångsmål för såväl vuxna som barn och ungdomar.

FAMILJERÄTT

– Ombud

Jag agerar ombud i vårdnads- och umgängesmål.

ARVODEN

sophie

Angående vårdnads- och umgängestvister har privatpersoner vanligtvis möjlighet att få stora delar av advokatkostnaderna täckta genom rättsskyddet i en hemförsäkring. För det fall du saknar rättskydd kan det finnas en möjlighet att få ett rättshjälpsbiträde förordnat av staten och på så sätt få stora delar av advokatkostnaderna täckta. Viktigt att tänka på är att oavsett om det finns en försäkring eller om ett rättshjälpsbiträde förordnas så utgår vanligtvis en självrisk eller avgift.

I fråga om brottmål vid offentliga försvar betalar staten arvodet till advokaten.
Vid fällande dom kan du bli delvis återbetalningsskyldig till staten.

Vidare har den som blivit utsatt för ett brott oftast rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten.

I socialmål företräds klienten vanligtvis av ett offentligt biträde.
Där betalas arvodena av staten.

Jag hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp vid behov.

 

KONTAKTA MIG

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Adress: Korsgatan 3, 411 16 Göteborg

Telefon: 031-7225031
Adress: Kungsgatan 5, 432 41 Varberg

Telefon: 031-7225031