VÄLKOMMEN TILL

logo_big_white

Jag finns numera på Advokatfirman Credo

Advokatfirman Sophie Andersson är under namnändring till Advokatfirman Credo Sophie Andersson. Du hittar mig nu på Advokatfirman Credo med verksamhet Göteborg, Varberg, Värnersborg och Orust.
Välkommen att kontakta mig där på telefonnummer 031-711 35 50. E-post: sophie.andersson@advokatfirmancredo.se
För mer information se vår hemsida: advokatfirmancredo.se
.

Språk: Svenska, engelska och spanska.

sa

Du har själv rätt att välja vilken advokat som ska företräda dig och
vara ditt juridiska stöd genom den rättsliga processen.
Se till att ta vara på den rättigheten!

ADVOKATFIRMANS VERKSAMHETSOMRÅDEN

BROTTMÅL

– Offentlig försvarare
– Målsägandebiträde
– Särskild företrädare för barn

Du har rätt att ha en försvarare närvarande redan vid det första polisförhöret.
Som målsägandebiträde är jag ditt juridiska stöd såväl innan, under och efter rättegången. Jag hjälper även till med att föra din skadeståndstalan.

LVM, LVU, LPT & LRV

– Offentligt biträde
– Ställföreträdare för barn

Du har rätt till ett offentligt biträde vid det fall du riskerar att utsättas för tvångsåtgärder. Jag förordnas som offentligt biträde i tvångsmål för såväl vuxna som barn och ungdomar.

FAMILJERÄTT

– Ombud

Jag agerar ombud i vårdnads- och umgängesmål.

ARVODEN

sophie

Angående vårdnads- och umgängestvister har privatpersoner vanligtvis möjlighet att få stora delar av advokatkostnaderna täckta genom rättsskyddet i en hemförsäkring. För det fall du saknar rättskydd kan det finnas en möjlighet att få ett rättshjälpsbiträde förordnat av staten och på så sätt få stora delar av advokatkostnaderna täckta. Viktigt att tänka på är att oavsett om det finns en försäkring eller om ett rättshjälpsbiträde förordnas så utgår vanligtvis en självrisk eller avgift.

I fråga om brottmål vid offentliga försvar betalar staten arvodet till advokaten.
Vid fällande dom kan du bli delvis återbetalningsskyldig till staten.

Vidare har den som blivit utsatt för ett brott oftast rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten.

I socialmål företräds klienten vanligtvis av ett offentligt biträde.
Där betalas arvodena av staten.

Jag hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp vid behov.

 

KONTAKTA MIG

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Adress: Korsgatan 3, 411 16 Göteborg

Telefon: 031-7225031
Adress: Kungsgatan 5, 432 41 Varberg

Telefon: 031-7225031